Home  >  Бид нарын тухай

Бид нарын тухай

Эртний түүх, соёлтой Ази, Европын үндэстнүүдийн хоол хүнсээ бэлтгэн боловсруулдаг арга, хоол зүйн соёл, хооллох дэг, олон жилийн түүх уламжлалыг түгээн таниулах зорилготой. Тэр дундаа нүүдэлчин түмний хоол хүнс, түүнийг монгол аргаар боловсруулж хадгалж нөөцлөх ардын уламжлалт технологийг залуу үеийнхэнд сургаж өвлүүлэхэд энэхүү вэб сайтын үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ.